Köszöntünk a Jutai úti óvoda honlapján !

Pedagógiai  programunk

A néphagyományőrző szemléletű nevelés a gyermekek számára olyan életrendet kínál, amely figyelembe veszi fejlődésük egyéni ütemét, és tevékenységeiket a népi hagyományok eszköztárával gazdagítja. A népi kultúra más területein, a népi életmód mindennapjaiban is fellelhetők azok az értékek, amelyek újra felhasználásra alkalmasak. Ez egy olyan komplex nevelési rendszerben valósul meg, amelynek feltétele a gyerek életkori sajátosságainak megfelelő optimális környezet. A programban az optimális környezet - a tárgyi és személyi feltételeken túl - egy gyermekközpontú napirendet jelent. A hátrányos szociális környezetből érkezett gyermekeink esetében fontos a tevékenységek gyakorlása magatartási zavaraik, beilleszkedési nehézségeik miatt, ami egyértelművé teszi, hogy a személyes példamutatáson, aktív segítségnyújtáson túl rendkívül nagy türelmet és jó szervezést igényel óvónőinktől.

Letöltések

A program innen letölthető !    

Molik Edit - Központi óvodavezető